Spring naar inhoud


Forumregels

Forumregels en richtlijnen

Door deel te nemen aan dit forum verklaart u zich automatisch akkoord met de hieronder beschreven forumregels en richtlijnen.

In deze overeenkomst wordt met “berichten” steeds iedere tekst, foto, video, bijlage, en/of eender welke andere door u geplaatste inhoud bedoeld. Dit op publieke plaatsen alsook bij privéberichten, indien van toepassing.

Hoewel de beheerders en de moderatoren van Kattensite.be steeds zullen proberen om alle kwalijke berichten uit dit forum te weren, is het voor ons onmogelijk om alle berichten (tijdig) te bekijken.

U bent zelf verantwoordelijk voor alle door u geplaatste berichten, waarbij u Kattensite.be elke verantwoordelijkheid voor schade, die kan voorkomen uit de door u gepubliceerde berichten, ontneemt en zelf elke verantwoordelijkheid hiervoor draagt.

De beheerders en de moderatoren van Kattensite.be behouden zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, berichten, gebruikeraccounts en/of onderwerpen te verwijderen, te wijzigen, te verplaatsen, te bannen, of te sluiten.

Kattensite.be behoudt zich het recht voor om, indien er privéberichten gerapporteerd worden, deze privéberichten in te kijken om, indien van toepassing, gepaste actie te ondernemen.

Het overtreden van een of meerdere forumregels kan aanleiding geven, maar is niet beperkt tot een totale/tijdelijke verbanning, verminderde rechten, verminderde KS-punten, verwijdering of blokkering van berichten en/of gebruikeraccounts.

Forumregels

1. Het is verboden om berichten te publiceren die grof, seksueel getint, haatdragend, dreigend, beledigend, racistisch, of algemeen storend zijn. Berichten die dit uitlokken of in strijd zijn met de wetgeving zijn eveneens verboden.

2. Bij ieder gebruik van teksten, foto’s, video’s of ander materiaal dient u de intellectuele eigendomsrechten van anderen te respecteren, inclusief maar niet beperkt tot auteursrecht, copyright, trademark en patent.

3. Het is verboden om SMS of MSN-taal te gebruiken. Schrijf steeds uw berichten zo duidelijk mogelijk zodat anderen u ook goed kunnen begrijpen. Het bewust gebruik van dialect(en), of het schrijven in HOOFDLETTERS is eveneens verboden.

4. Het is verboden om, zonder schriftelijke toelating van Kattensite.be, enquêtes te plaatsen die niet over Kattensite.be of over katten in het algemeen gaan.

5. Een privébericht mag nooit, zonder toelating van de auteur, gepubliceerd worden op publieke delen van dit forum.

6. Het is verboden om met meer dan 1 gebruikeraccount te registreren.

7. Het is verboden om bedrijfs- of persoonsgegevens te publiceren op publiek toegankelijke delen van dit forum. Leden kunnen hiervoor onderling privéberichten sturen naar elkaar.

8. Het is verboden om, zonder schriftelijke toelating van Kattensite.be, reclame te maken voor andere website’s, commerciële producten of diensten. Dit geldt ook voor privéberichten.
Het plaatsen van een link naar een website is wel, eenmalig, toegestaan in de daarvoor bedoelde delen (bv. “Links”).
Links plaatsen in een onderschrift is uitsluitend voorbehouden voor cattery websites, goede doelen, opvang en andere nuttige websites. Verwijzingen naar enigsinds commerciële of concurrerende websites zijn verboden.
Indien u wil adverteren op Kattensite.be dient u contact op te nemen met het beheer via info@kattensite.be.

9. Het is verboden om eenzelfde bericht op meerdere plaatsen tegelijk te publiceren (cross posting).

10. Het is verboden om berichten te schrijven met onnodig grote letters of overvloedig veel kleuren, leestekens of smilies.

Indien één of meerdere regels voor u niet volledig duidelijk zijn dient u zich hierover te informeren bij Kattensite.be beheerders of moderatoren.

Richtlijnen
1. Tracht steeds uw berichten te plaatsen bij de juiste onderverdeling. Op deze manier blijft voor iedereen het forum overzichtelijk.
Berichten die foutief geplaatst werden kunnen, zonder voorafgaande kennisgeving, worden verplaatst of verwijderd.

2. Plaats steeds een toepasselijke en bovenal duidelijke titel bij uw onderwerpen.

3. Actieve leden worden verondersteld zich voor te stellen in het onderdeel “Nieuw lid? Stel je eens voor…” . Dit is geen verplichting maar het wordt wel geapprecieerd.

4. Indien u een inbreuk op de forumregels vaststelt, wordt u geacht dit te rapporteren aan de beheerders en/of moderatoren. Hiervoor is er bij de berichten steeds een link “Rapporteren” voorzien.

5. Maak gebruik van de zoekfunctie. Zo worden er geen tientallen onderwerpen over identiek hetzelfde onderwerp geplaatst.

KS-Shop bijlage

1. Het posten van overvloedig veel nutteloze berichten, met als doel KS-Punten te verzamelen, zal worden bestraft met een vermindering in KS-Punten. In extreme gevallen kan dit zelfs een reset naar 0 KS-Punten inhouden.

2. Indien een account een tijdelijke ban verkrijgt terwijl er nog een uitstaande bestelling staat, dan is uitsluitend volgende prodecure van toepassing: Als eerst zal deze bestelling geannuleerd worden waarbij 50% van de KS-Punten worden teruggegeven. Daarna zal de ban geactiveerd worden waarbij eventuele vermindering van KS-Punten, als gevolg daarvan, worden toegepast op de overgebleven KS-Punten. Er worden geen artikelen verzonden.

3. Indien een account een permanente ban verkrijgt, terwijl er nog een uitstaande bestelling staat, dan zal deze bestelling geannuleerd worden en zullen de artikelen niet verzonden worden.

4. KS-Punten kunnen, op aanvraag, overgedragen worden naar een ander lid op voorwaarde dat het gaat over minimaal 1000 KS-Punten. Enkel KS-Punten die zelf verdiend werden kunnen onmiddellijk overgedragen worden. KS-Punten die geschonken werden door een ander lid, of gewonnen werden bij een wedstrijd kunnen pas na 6 maanden overgedragen worden.

5. Indien een KS-Shop bestelling terugkomt (bijvoorbeeld omwille van een verkeerd adres, niet thuis of niet afgehaald op postkantoor, e.d.m.) kan de bestelling uitsluitend (en slechts 1 maal) opnieuw verzonden worden na betaling van € 15 administratie-, verpakking-, en verzendkosten.


Indien er discussie ontstaat over de interpretatie van de forumregels of richtlijnen is uitsluitend de interpretatie door het beheer van Kattensite.be van toepassing.

Deze overeenkomst kan op ieder moment gewijzigd of aangevuld worden. U bent zelf verantwoordelijk voor het regelmatig doornemen hiervan om u met de wijzigingen bekend te maken. Enkel indien Kattensite.be belangrijke of grote wijzigingen maakt aan deze regels zal u hiervan op de hoogte worden gebracht.