▷ Onze schattige katten, deze dieren verbonden met de opwarming van de aarde!

Lijkt de titel overdreven of misleidend? Ik denk dat het mogelijk was geweest om nog verder te gaan met een titel als “De kat dit huisdier dat we moeten verbieden?” of “Sluit katten op voor de toekomst van je kinderen”.

Maar stop niet bij de titel van dit artikel alleen, Neem de tijd om het proces te begrijpen en echt te begrijpen, zonder het gevoel te hebben dat je het onderwerp hebt begrepen door simpelweg de titel te lezen.

Daarom vind ik het belangrijk om de positie van Univers Chat uit te leggen door middel van deze reflectie die ik met jullie deel, mijn doel via Univers Chat is altijd geweest om u te informeren met een minimum aan bullshit mogelijk, is mijn manier van omgaan met onderwerpen geëvolueerd sinds mijn eerste vakken vele jaren geleden. Mijn doel is altijd hetzelfde, je helpt om in harmonie met zijn kat te leven.

Hier zijn enkele losse, opzettelijk afgekorte punten die ik graag wil uitleggen:

 • Ik probeer niet te pleiten voor het verbieden van katten, maar ik wil voorkomen dat dit in de toekomst gebeurt of dat katten de dieren van een elite worden, dus nu is het tijd om vragen te stellen en te handelen.
 • De vooroordelen van de mens, de mijne als de jouwe die deze regels leest, zijn moeilijk te corrigeren, de eerste stap is om je ervan bewust te worden. De knuffels van onze katten kunnen iets anders verbergen.
 • De effecten van klimaatverandering zullen niet alleen 100 jaar na je dood effecten hebben. Alles staat nu op het spel voor de komende 20 tot 40 jaar. We zullen niet in staat zijn om voor onbepaalde tijd van dezelfde levensstandaard te genieten als ieder van ons geen snelle beslissingen neemt met acties, in plaats van de straat op te gaan om de dader te zoeken die vaak voor de spiegel staat. Wees egoïstisch en behoud je toekomst door de toekomst van anderen te behouden.
 • Het is noodzakelijk om verder te gaan dan de eenvoudige empowerment van katteneigenaren, het is aan ons om de oplossingen te vinden.

Ik denk dat het nu mogelijk is om zonder vooroordelen over dit onderwerp te praten, zou de kat een plaag kunnen zijn voor onze toekomst?

Onze schattige katten, deze schattige moordenaars

Kitten zo schattig

Met meer dan 600 miljoen mensen, de huiskat is veruit een van de meest gewaardeerde huisdieren ter wereld, deze cijfers evolueren voortdurend en worden zeker onderschat.

De kat heeft op zijn jachtbord, volgens een onderzoek uit 2012 van de American Bird Conservancy:

 • Tussen de 1,4 en 3,7 miljard vogels gedood per jaar.
 • Tussen de 6,9 en 20,7 miljard kleine zoogdieren, muizen, hagedissen, enz …

Een goede score waardoor het zichzelf kan plaatsen in de lijst van de 100 meest invasieve soorten ter wereld volgens The Invasive Species Specialist Group (ISSG).

Een directe en indirecte vector van de verstoring van onze planeet, zijn jachtvaardigheid in combinatie met die van zijn zwervende soortgenoten hebben een ernstige impact op de biodiversiteit van natuurlijke ecosystemen.

Gezien de omvang van de situatie vraagt de noodzaak van het behoud van het milieu dringend om Gezamenlijke inspanningen van zowel overheden als eigenaren om de verwoestende impact van katten op het milieu te beheren en te verminderen.

Je toekomst of je kat: Moet je kiezen?

Ik denk dat om dit idee het beste te illustreren, ik alleen de vergelijking van Julien Hoffmann kan opnemen, die me enorm inspireerde voor dit onderwerp met zijn artikel: Cats: a problem for biodiversity as much as for global warming which I largely inspired from and who I borrow this quote:

Als het gaat om het veranderen van mindset en het wereldwijd denken over onze impact op het milieu, kunnen niet alle onderwerpen gelijk worden benaderd. De huiskat en wat het betekent, is net zo goed problemen voor de biodiversiteit als voor de opwarming van de aarde, maakt er volledig deel van uit.

Julien Hoffmann

Ik zie veel mensen uithalen naar de prijs in biodiversiteit van een windturbine, vogelmoordenaar, vernietiger van trekroutes, enz… Is deze groene technologie gemaakt om de impact van onze manier van leven te verminderen een gif?

Lees ook:   Katten en hun mysterieuze geurklieren in de poten: Onthuld!

Wie van de kat of de windturbine doodt volgens jou elk jaar het meest?

Laten we een laag gemiddelde schatten van 113,4 dieren die elk jaar door katten worden gedood.

Nu, in de beurt van deze gevaarlijke windturbine, voor hen nemen ze de mHoge oyenne van 18,3 vogels gedood per jaar.

Onze mooie metgezel zou daarom veel gevaarlijker zijn dan we willen horen en Is onze aandacht op de juiste plek gericht?

De vraag blijft open, zal je op een dag moeten kiezen tussen je kat en je toekomst. Eerlijk gezegd heb ik het antwoord niet, maar ik weet dat de vraag op een dag zal rijzen en zeker eerder dan we denken.

Het fenomeen klimaatverandering is aanwezig, maar de toenemende afname van de biodiversiteit heeft een even perverse impact en onze viervoeters zijn goede deelnemers.

De huiskat, een impact op de biodiversiteit

Onder zijn ontroerende lucht van een kleine kat schuilt een formidabele jager die een genadeloze predatie uitoefent tegen de kleine dieren die de omgeving van je huis bevolken.

Tabel met prooi van de huiskat
De verschillende prooi van de huiskat. Bron: Franse Vereniging voor de Studie en Bescherming van Zoogdieren

Tussen knaagdieren, reptielen, amfibieën, vogels van alle soorten, …  Weinig soorten ontsnappen aan de klauwen en hoektanden van katten in natuurlijke omgevingen. Het voorlopige resultaat van het participatieve onderzoek dat in 2015 door de Franse Vereniging voor de Studie en Bescherming van Zoogdieren is gestart, telt dus meer dan 200 soorten op de predatietafel van katten.

Met meer dan 324 miljoen kleine dieren die per jaar worden gedood, is de omvang van de verzamelde aantallen zodanig dat het de samenstelling van de biodiversiteit in sommige gebieden aanzienlijk uitput en het uitsterven van veel soorten bedreigt. Katten zijn verantwoordelijk voor het verdwijnen van meer dan 63 soorten zoogdieren, vogels en reptielen over de hele wereld in de afgelopen 500 jaar.

Welke gevolgen voor ons?

Het moet duidelijk zijn dat de interacties van biodiversiteit met onze directe omgeving of onze manier van leven zeer, zeer complex zijn en zowel op korte als op lange termijn effect kunnen hebben dat zeer moeilijk voor te stellen is.

Om een van de effecten te illustreren die onze schattige haarballen kunnen hebben op de biodiversiteit en door het sneeuwbaleffect op ons leven, laten we het effect van de kat op je koopkracht door de landbouw nemen.

 • In een landelijke stad dicht bij vele culturen.
 • Kat doodt veel vogels, kleine knaagdieren, amfibieën en reptielen.
 • Roofdier van insecten meer daar.
 • Insectenplaag voor de landbouw verspreidt zich zonder roofdier.
 • Oogsten worden onregelmatig van jaar tot jaar.
 • Voedsel wordt steeds duurder, de prijzen variëren steeds meer.
 • Ik laat u zich het effect op onze samenleving voorstellen van de volatiliteit van de voedselprijzen.

Dit zeer beknopte en meer dan actuele voorbeeld biedt u al een idee van de impact van katten op ons dagelijks leven.

Natuurlijk zijn katten niet de enigen die verantwoordelijk zijn voor het verminderen van roofdieren van schadelijke insecten, onze manier van leven heeft er veel mee te maken, maar de aanwezigheid van huiskatten die vrij in onze tuinen bewegen, is geen effect van menselijke activiteit?

De huiskat, een impact op de opwarming van de aarde

Kat in de woestijn van het veranderende klimaat

Huiskatten nemen ook indirect deel aan milieuvervuiling en opwarming van de aarde via hun dieet.

Het probleem op dit niveau ligt evenzeer in de gemobiliseerde middelen als in de hoeveelheid broeikasgassen die het gevolg zijn van de productieketen die bedoeld is om de enorme populatie huiskatten te voeden.

In Frankrijk vertegenwoordigen ze ongeveer 13,5 miljoen katten om te voeden en meer dan 600 miljoen wereldwijd. In de VS schat een studie van de Universiteit van Californië dat meer dan 64 miljoen ton CO2-uitstoot wordt gegenereerd door het voedsel van de meer dan 163 miljoen katten en honden in het land.

Het is belangrijk om te begrijpen dat katten carnivoren zijn en in elk geval zal het nodig zijn om ze te voeden met vlees dat op de een of andere manier is geproduceerd.

Katten vertegenwoordigen, in energiewaarde, 4% van wat een mens consumeert. Door een relatief eenvoudige parallel te maken, zou een kat dan ongeveer 13,8 kg rundvlees per jaar consumeren, in Frankrijk wordt de populatie huiskatten geschat, zoals we hebben gezien, op ongeveer 13,5 miljoen individuen.

Lees ook:   cat tower

Dit zou dan neerkomen op 18.630 ton rundvlees per jaar alleen in Frankrijk!

Ik denk dat je begrepen hebt dat het voeden van onze haarbal een zeer belangrijke energiekost is. Zullen we in staat zijn om het op te vangen, te verbeteren of gewoon de stijgende vleesprijzen financieel te ondersteunen?

Waarom is de kat schadelijk?

De kat, of hij nu wild of gedomesticeerd is, wordt beschouwd als een plaag of zelfs invasief vanwege de predatie en de ravage die het aanricht in het milieu. Een puur instinctief gedrag dat zich onafhankelijk van een voedingsbehoefte kan manifesteren.

Kat die een muis aanvalt
CC – Gael Davaux

Ja, maar zwerfkatten, zijn zij het probleem?

Het is duidelijk dat huiskatten die na verlating of zwangerschap terugkeren naar het wild een deel van de verantwoordelijkheid hebben voor de impact op de biodiversiteit. Hoewel geen enkele serieuze studie meer precisie geeft over het aantal zwerfkatten in Frankrijk, De vermenigvuldiging van uitvallers blijft reëel en betreurenswaardig.

Logischerwijs kunnen we ons vanuit de levensstijl van katten die in het wild leven, voorstellen hoe groot de schade is die ze kunnen toebrengen aan de biodiversiteit. Vanwege hun zwaardere leefomstandigheden hebben zwerfkatten en hazen een hoger niveau van predatie op kleine dieren in het wild.

Zwerfkat

Als, volgens studies, een goed gevoede huiskat in het lage gemiddelde ongeveer 27 prooien per jaar doodt, kan een zwerfkat gemiddeld 273 bereiken en meer dan 1000 prooien gevangen voor een hazenkat. De schade van zwerfkatten is echter geen excuus om jezelf van verantwoordelijkheid te ontslaan. Ze maken deel uit van het op te lossen probleem, maar het gaat niet alleen om het opsporen ervan.

Omgaan met zwerfkatten

Het beheer van zwerfkatten is een kwestie waarvoor adequate oplossingen moeten worden gevonden om de impact van katten te beperken. Het spreekt voor zich dat geen enkel ecosysteem duurzaam bestand is tegen de schade die wordt toegebracht door een groeiende populatie zwerfkatten.

Inspanningen in deze richting worden geleverd door de gecoördineerde actie van asielen, dierenbeschermingsverenigingen en gemeenschappelijke ponden voor de re-integratie van zwerfkatten in huizen.

Hun effectieve beheer vereist een bewustzijn en verantwoordelijkheid van de eigenaren met betrekking tot hun verplichtingen jegens hun kat. Elke meester moet inderdaad zijn dier steriliseren om ongecontroleerde nesten te voorkomen, zowel thuis als bij de buurman thuis.

Vandaag, bij gebrek aan bewustzijn en preventieve actie van de kant van iedereen, De keuze als het gaat om het beheren van zwerfkatten is vaak slachten. Neem bijvoorbeeld het plan van de Australische regering om 2 miljoen katten op haar grondgebied te doden om het ecosysteem van het eiland te behouden, waar de kat geen endemisch dier is.

Waarom blijven we katten beschermen?

Een vrouw en haar twee schattige katten

Ondanks de impact die ze kunnen hebben, stopt de rage voor huisdieren zoals katten niet met groeien. Veel huishoudens in Frankrijk en over de hele wereld adopteren en beschermen ze.

Dit komt mede door het duizend jaar oude samenwonen dat mens en kat verenigt en de wederzijdse gehechtheid die is gecreëerd. Maar ook vanwege de voordelen die hun bedrijf ons biedt, zowel op het gebied van emotioneel welzijn als gezondheid.

Tot slot blijven we ze beschermen omdat Kattenhaat is zeker niet het antwoord op ecologische problemen Welke Als mens hebben we veel verantwoordelijkheid.

Hoe kan ik de impact van mijn kat op het ecosysteem beperken?

Merk op dat er verschillende oplossingen zijn die u op uw niveau kunt toepassen om de impact van uw haarbal op het milieu te beperken. Het is belangrijk dat elke eigenaar begrijpt dat hij moet handelen en niet passief moet blijven.

Kat die een hagedis aanvalt
CC – Philippe Leroyer

1. Laat je kat niet zomaar uit

Onze samenleving is zeker voldoende geëvolueerd om tot de conclusie te komen dat de kat als huisdier niet langer een dier is dat nuttig is voor mensen, voor de strijd tegen ongedierte in de toekomst.s onze boerderijen, enz … Onze katten zijn nu huisdieren die aanwezig zijn voor ons welzijn, moeten ze niet gewoon zo worden beschouwd?

Laat je kat niet meer naar buiten gaan De meest effectieve oplossing om het fenomeen van predatie van onze kleine katten te verminderen.

2. Steriliseer uw kat om ongecontroleerde voortplanting te voorkomen

Uw kat laten steriliseren of castreren is ook een verantwoorde beslissing die u kunt nemen. Sterilisatie zal een positieve invloed hebben op verschillende niveaus. Vooral die van de ongewenste en anarchistische voortplanting van katten. U vermijdt het risico van verlating en gedwongen terugkeer naar dieren in het wild die bijdragen aan de toename van de populatie zwerfkatten.

3. Zet een bel aan je ketting

Om het aantal gedode dieren te beperken, kun je hem gewoon alleen met een belhalsband naar buiten laten, met de halsband zal je kat veel minder prooi brengen.

Lees ook:   Het aantal katten wereldwijd: een mysterie?

Het is een goedkoop, praktisch en relatief effectief accessoire om het predatieniveau van uw kat te verminderen. Het beperkt zijn kansen op succes tijdens jachtfasen door het beter hoorbaar te maken voor zijn potentiële prooi en biedt hen een kans om zichzelf te redden.

4. Laat hem niet uit als hij zwaar aan het jagen is.

Een effectieve manier om de negatieve impact van uw kat op het ecosysteem van kleine dieren in het wild te beperken, is door de verschillende uitstapjes in het wild te reguleren, de beste is helemaal niet maar.

U moet uw kat bijvoorbeeld niet vroeg in de ochtend, na een regenbui of ’s nachts naar buiten laten gaan. Een nachtelijke jager, de kat heeft een bijzonder hoog niveau van predatie wanneer de nacht valt.

5. Richt je tuin in

Tot slot, als je een tuin hebt die vogels en andere kleine dieren aantrekt of gevoelige gebieden heeft …, zorg er dan voor dat je het goed regelt om je kat weg te houden. Plaatsen die bedoeld zijn voor de installatie van hangende nestkasten en feeders moeten idealiter in rustige en goed opgeruimde ruimtes worden geplaatst.

Ze moeten ver genoeg weg zijn van bomen of mogelijke punten van waaruit uw kat ze zou kunnen bereiken, bijvoorbeeld door te springen. U kunt uw tuin ook beveiligen door apparaten zoals insectenwerende middelen te installeren om te voorkomen dat uw kat toegang krijgt tot gevoelige delen van uw tuin.

Futurologie: Waar zou de niet-controle van huiskatten ons naartoe kunnen leiden?

Bij laksheid en gebrek aan concrete maatregelen om de impact van katten te beheersen en te beperken, zijn de vooruitzichten nauwelijks geruststellend, zowel voor katteneigenaren als voor ons als geheel.

Tussen klimaatverandering, uitroeiingscampagne en regelrecht kattenverbod, is het naar scenario’s met ernstige gevolgen en extreme maatregelen die we vorm zouden kunnen zien krijgen.

Geen biodiversiteit geen toekomst

Klimaatverandering in je leven

De effecten van klimaatverandering zullen niet alleen 100 jaar na je dood gevolgen hebben. Maar alles staat nu op het spel voor de komende 20 tot 40 jaar.

We kunnen niet voor onbepaalde tijd van dezelfde levensstandaard genieten als ieder van ons niet besluit om aspecten van ons leven fundamenteel te veranderen. Het is aan ons om bepaalde veranderingen in gang te zetten voordat ze dringend worden opgelegd wanneer de limieten onhoudbaar zijn.

We hebben het gezien met voedselonzekerheid, hierboven geïllustreerd, en de politieke / geopolitieke en financiële onrust die het zou kunnen veroorzaken.

De klimaatnoodtoestand roept op tot een vergroening van de productieketens van voedsel dat bedoeld is om miljoenen katten te voeden. Evenals het zoveel mogelijk adopteren van alternatieve, minder vervuilende voedingsoplossingen zoals kattenvoer op basis van insecten.

Kortom, alle concrete maatregelen om de aanzienlijke uitstoot van CO2 en ander afval als gevolg van het voeden van onze katachtige vrienden te verminderen.

Campagnes om katten alleen buiten uit te roeien

Als er niets wordt gedaan, kunnen we bang zijn voor de omvang van de schade, de toevlucht nemen tot extreme maatregelen zoals campagnes voor het uitroeien van katten in het wild zoals momenteel in Australië wordt beoefend.

Om de predatie van katten en de gevolgen ervan voor de lokale fauna te beperken, kunnen er kattenverdelgingscampagnes worden georganiseerd. Zwerfkat of wandelende kat kan geen onderscheid worden gemaakt.

Een regelrecht verbod op katten

Den kan ook vrezen voor een totale opsluiting, of zelfs een volledig verbod op huiskatten zoals in Nieuw-Zeeland. Het initiatief van Environment Southland omvat het verbieden en verbieden van de adoptie van katten in plaatsen zoals Omaui om vogels en dieren in het wild te beschermen tegen hun verwoestingen.

Conclusie: Wat te doen?

De tijd vliegt, we moeten dingen veranderen

Je zult hebben begrepen dat het onderwerp veel complexer is dan het lijkt en opnieuw heb ik geprobeerd veel dingen te vereenvoudigen en in te korten om het voor jou gemakkelijker te maken om het onderwerp te lezen en te begrijpen.

Na dat alles, wat te onthouden en wat te doen?

 • Onze kattenliefdes hebben een impact op ons ecosysteem en veel sterker dan we ons in eerste instantie kunnen voorstellen.
 • Onze liefde voor onze katten is een vooroordeel dat ervoor zorgt dat we op zoek gaan naar andere oplossingen en couplables voordat we dicht bij ons kijken.
 • Passief blijven, je niet bewust zijn van deze realiteit en handelen is een manier om ons te haasten naar meer pijnlijke gevolgen dan simpelweg onze manier van doen te veranderen.
 • Oplossingen om de impact van de kat te beperken moeten worden onderzocht, mobilisatie voor drastische regelgeving, sancties tegen onverantwoordelijke eigenaars, enz … Het is noodzakelijk om de meest effectieve hefbomen in vraag te stellen om individueel en collectief in te voeren.

Dit artikel is nu klaar en ik hoop dat je genoten hebt van het lezen van dit artikel zoals ik het leuk vond om het te schrijven.

Aarzel niet om dit artikel te delen en te becommentariëren om het live te maken, deze tekst is niet vast en ik zal correcties aanbrengen als ik het nodig acht.

Andere artikelen over dit onderwerp

Nicolaas


Nicolaas

Gepassioneerd en groot liefhebber van katten, begeleid ik met plezier, integriteit en oprechtheid alle eigenaren die een harmonieuze relatie willen hebben met hun kleine bolletje haar.